SN-12MB

Liên hệ

Thông số kỹ thuật sản phẩm SN-12MB

Power 600 Watt (rms)
Nominal impedance 8 Ω
600 Watt (rms) 100 dB
Frequency Response 60Hz - 2000Hz
Dimension Ø x H (cm) 31.4 x 14.8
Net Weight 3.7 kg (8.1 lbs)
Shipping Weight 4.9 kg (10.9 lbs)
Packing Dimension H x W x D (cm) 34.5 x 34.5 x 18.5 (0.8cu.ft), 13.6" x 13.6" x 7.3"

Go top
preloader